Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam:  MvO Naturel producten v.o.f.
Vestigings- & bezoekadres: Irenelaan 3, 5591 GE  Heeze, Noord-Brabant
Telefoonnummer:  06 - 3022 2314
E-mail adres:  info@eco-tandenborstels.nl
Website:  www.eco-tandenborstels.nl
KvK-nummer: 1726 8693
BTW-identificatienummer: NL821548682B01
 
Betalingen:
IBAN nr. van bankrekening NL56 RABO 0155 2296 99
BIC code bank RABONL2U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Artikel 4  - Het aanbod

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Artikel 6 – Herroepingrecht bij levering van producten

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht

Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 

Artikel 9 – De prijs

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

Artikel 12 – Betaling

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid